Kontrole zewnętrzne w 2012 roku 

 
 

 

Lp Data kontroli Oznaczenie Zakres przedmiotowy kontroli
podjęcia zakończenia Organu kontroli Upoważnienie do kontroli  
1 29.02.2012 29.02.2012 Urząd Marszałkowski Departament Funduszy Obszarów Wiejskich Wydział Kontroli 12/2012 z dn.02.01.2012 Wizytacja w miejscu realizacji operacji pod nazwą "Siedlecka integrtacja - utworzenie terenów rekreacyjnych= budowy placu zabaw oraz wiaty krytej trzciną"
15/2012 z dn. 3.01.2012
16/2012 z dn. 3.01.2012
2 22.03.2012 22.03.2012 Urząd Marszałkowski w Łodzi 03/2012/ z dn. 02.02.2012 Wizytacja w miejscu operacji pn "Świat dziecka-utworzenie palacu zabaw w Makowie"
12/2012 z dn. 02.01.2012
3 23.04.2012 23.04.2012 Urząd Marszałkowski w Łodzi 09/2012/ z dn. 02.02.2012 Wizytacja w miejscu operacji pn. :"Odnowa miejscowości Pszczonów i Krężce - utworzenie terenów rekreacyjnych"
14/2012/ z dn. 02.02.2012
4 18.07.2012 18.07.2012 WROŚiGW w Łodzi 476/2012 Kontrola wniosku o umożenie pożyczki 132/0A/P/2008
5 27.08.2012 27.08.2012 Urząd Marszałkowski w Łodzi 04/2012 z 02.02.2012 Wizytacja w miejscu operacji "Odnowienie pomieszczeń pełniących funkcje świetlicy wiejskiej w budynku OSP Jacochów
15/2012 z 02.01.2012
6 17.09.2012 17.09.2012 Państwowa Inspekcja Pracy  Oddział w Skierniewicach Nr 20/12 Kontrola stanu sanitarno-technicznego
Nr 19/12
7 16.10.2012 16.10.2012 Państwowa Inspekcja Pracy  Oddział w Skierniewicach   Kontrola przestrzegania przepisaów prawa pracy
 

Liczba odwiedzin : 2340
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Machaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Machaj
Czas wytworzenia: 2013-04-17 14:08:15
Czas publikacji: 2013-04-17 14:08:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak