Przebudowa obiektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 

 

 

 ogłoszenie o przetargu SIWZ - GOPSformularz ofertowy - gopsoświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - gopsoświadczenie o spełnieniu warunkówwykaz osób - gopswykaz robót budowlanych - gopszobowiązanie podmiotu trzeciego - gopswzór umowy - gops

projekt aranżacji wnętrzinstalacje sanitarne rys. 1instalacje sanitarne - rys. 2opis techniczny - elektrykaopis instalacje sanitarneprojekt gops- opisprojekt wnętrzSTWiOR - 1stan istniejący - zdjęcia 1stan istniejacy - zdjecia 2przedmiar robótparametry techniczne - elektryka

 


Liczba odwiedzin : 3395
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Machaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Machaj
Czas wytworzenia: 2015-08-28 12:51:49
Czas publikacji: 2015-08-28 12:51:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak