REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH i ORGANIZACYJNYCH  

 
 

Maria Krawczyk - Kierownik Referatu

Grażyna Maciejak - Inspektor

Andrzej Tarnowski - Podinspektor

Małgorzata Dobrowolska - Sekretarka

Marlena Wasiak - pomoc administracyjna

Renata Zagawa - Robotnik Gospodarczy

Monika Karalus - Robotnik Gospodarczy 

Halina Stopińska - Robotnik Gospodarczy

 

Liczba odwiedzin : 1795
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Krawczyk
Czas wytworzenia: 2015-09-01 17:31:23
Czas publikacji: 2019-02-18 10:39:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak