URZĄD STANU CYWILNEGO 

 
 

Maków

ull. Główna 12
Kierownik: Justyna Sabaj


tel. 46 831-22-85
e-mail: j.sabaj@gminamakow.info
Skrytka ePUAP: /k0t0g97xaq/SkrytkaESP
BIP: makow.bipst.pl
Wszelkie informacje z zakresu stanu cywilnego można znaleźć na stronie ministerstwa cyfryzacji: https://obywatel.gov.pl/ 

Rachunek bieżący dochodów
  98 9297 0005 0100 0707 2012 0004
Dane do przelewów z zagranicy 
Nazwa/Name: Urząd Gminy w Makowie
Adres: ul. Główna 12, 96-124 Maków


Kraj/Country: Polska 
Rachunek/IBAN: 02 9297 0005 0167 8078 2010 0033
SWIFT: BPKOPLPW 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 08:00—16:00

Wtorek: 08:00—16:00

Środa: 08:00—16:00

Czwartek: 08:00—16:00

Piątek: 08:00—16:00

 

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów a także sprawy dotyczące innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, a w szczególności do zadań USC należy:

    wydawanie odpisów z Systemu Rejestrów Państwowych,
    rejestracja urodzeń (uznanie dziecka),
    rekestracja małżeństw (zaświadczenie o zdolności prawnej, zaświadczenie o stanie cywilnym, rozwody),
    rejestracja zgonów,
    transkrybcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego,
    aktualizajca aktów stanu cywilnego,
    współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, polskimi i zagranicznymi placówkami   dyplomatycznymi,
    prowadzenie archiwum,
    organizowanie uroczystości z okazji "długoletniego pożycia małżeńskiego" i 100-lecia urodzin,
    zmiana imion i nazwisk,
    prowadzenie innych spraw wynikających z Prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

 

 

Liczba odwiedzin : 1769
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Jerzy Stankiewicz
Czas wytworzenia: 2015-09-01 17:31:23
Czas publikacji: 2019-02-18 10:39:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak