CYFRYZACJA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 

W związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektywy INSPIRE, opracowano i udostępniono w formie elektronicznej plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości objętych planami: Święte Laski, Święte Nowaki, Jacochów i Sielce. Dzięki tej aplikacji każdy może wyszukać przeznaczenia terenu działki objętej planem. Aplikacja  dostępna jest na portalu przestrzennym http://mapa.inspire-hub.pl

 

Liczba odwiedzin : 1554
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Krawiec
Czas wytworzenia: 2015-09-16 12:03:50
Czas publikacji: 2015-09-16 12:04:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak