Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych 

 
 
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Prawo do świadczeń ustala się na okres zasiłkowy( od 1 listopada do 31 października), z wyjątkiem prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Wnioski  w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 lipca ( wersja elektroniczna) i od 1 sierpnia( wersja papierowa)
 

Więcej informacji - www.mpips.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 1261
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Jakubowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2015-10-08 22:03:23
Czas publikacji: 2018-07-30 10:34:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak