Działania na rzecz przeciwdziałania w rodzinie  

 
 

 Zespół Interdyscyplinarny

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

GOPS, GKRPA, Policji, Oświaty, Ochrony Zdrowia, a także kuratorzy sądowi.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i i koordynowanie działań ww.podmiotów w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie 

3) inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujacych przemoc w rodzinie 

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli GOPS, GKRPA, Policj,i Oświaty i Ochronny Zdrowia w związku z  uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza " Niebieska Karta-A"  przez przedstawiciela jednego z ww. podmiotów. 

wiecej informacji: www.mpips.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 1237
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2015-10-08 22:08:08
Czas publikacji: 2015-10-08 22:08:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak