Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2008

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie

2016-02-17 10:04:02
Zarządzenie Nr 3/2008

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych
ponoszonych przez Urząd Gminy Maków

2016-02-17 10:36:23
Zarządzenie Nr 4/2008

w sprawie określenia stanowisk z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych

2016-02-17 10:38:07
Zarządzenie Nr 5/2008

w sprawie polecenia Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego

2016-02-17 10:46:06
Zarządzenie nr 6/2008

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2016-02-17 10:47:26
Zarządzenie Nr 8/2008

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

2016-02-17 10:53:26
Zarządzenie Nr 9/2008

w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 r.  do Uchwały
Nr XX/100/08 Rady Gminy Maków z dnia 26 marca 2008 roku

2016-02-17 10:55:53
Zarządzenie Nr 10/2008

w sprawie uustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze" w Urzędzie Gminy w Makowie

2016-02-17 10:57:53
Zarządzenie Nr 11/2008

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

2016-02-17 10:59:36
Zarządzenie Nr 12/2008

w sprawie GMINNEGO KONKURSU pn. "Moja najczystsza i najpiękniejsza posesja wśród kwiatów i zieleni"

2016-02-17 11:01:33