Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2009

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2009 rok.

2016-05-31 13:30:38
Zarządzenie Nr 2/2009

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze podinspektorów w Referacie
Gospodarki Gminnej i Rozwoju Gospodarczego

2016-05-31 13:44:57
Zarządzenie Nr 3/2009

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2009 rok.

2016-05-31 13:46:40
Zarządzenie Nr 4/2009

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją
Projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Prorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Tytuł projektu: "Integracja społeczności lokalnej - sołectwa Słomków - w ramach działalności świetlicy wiejskiej"

2016-05-31 13:53:27
Zarządzenie Nr 5/2009

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na 2009 rok.

2016-05-31 13:55:02
Zarządzenie Nr 6/2009

w sprawie powołania komisji przetargowej

2016-05-31 13:56:14
Zarządzenie Nr 7/2009

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych
w działaniach  ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

2016-05-31 14:00:52
Zarządzenie Nr 10/2009

w sprawie opracowania ukladu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 r.
do Uchwały Nr XXXV/166/09 Rady Gminy Maków z dnia 25 marca 2009 r.

2016-05-31 14:10:44
Zarządzenie nr 12/2009

w sprawie powołania komisji przetargowej

2016-05-31 14:11:50
Zarządzenie Nr 13/2009

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

2016-05-31 14:12:53