Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2010

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2010 roku

2016-04-13 12:49:10
Zarządzenie Nr 2/2010

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
w związku z realizacją projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2016-04-13 12:52:07
Zarządzenie Nr 4/2010

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

2016-04-13 12:57:05
Zarządzenie Nr 5/2010

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, wyodrębnienia ewidencji ksiegowej oraz ustalenia planu kont dla operacji: "Odnowa miejscowości Maków" w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską

2016-04-13 13:04:35
Zarządzenie Nr 3/2010

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2016-04-15 13:33:22
Zarządzenie nr 9/2010

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

2016-04-15 14:10:38
Zarządzenie Nr 8/2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

2016-04-15 14:10:51
Zarządzenie Nr 7/2010

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

2016-04-15 14:11:05
Zarządzenie Nr 6/2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

2016-04-15 14:11:24
Zarządzenie Nr 10/2010

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.

2016-04-15 14:12:51