Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2011

w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt

2016-06-03 14:30:38
Zarządzenie Nr 2/2011

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy w Makowie

2016-06-03 14:31:51
Zarządzenie Nr 3/2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r.
zadań publicznych przez podmioty prowadzące dzialalność pożytku publicznego

2016-06-03 14:32:49
Zarządzenie Nr 4/2011

w sprawie powołania Komisji Komkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie  ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2011

2016-06-03 14:33:38
Zarządzenie Nr 5/2011

w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

2016-06-03 14:34:19
Zarządzenie Nr 6/2011

w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników

2016-06-02 14:58:49
Zarządzenie nr 7/2011

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

2016-06-02 14:59:45
Zarządzenie Nr 8/2011

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

2016-06-02 15:01:26
Zarządzenie Nr 9/2011

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Maków na lata 2011-2019

2016-06-02 15:03:23
Zarządzenie Nr 10/2011

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru Soltysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Święte

 

2016-06-02 15:05:18