Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2012

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-02-26 11:17:35
Zarządzenie Nr 2/2012

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy

2016-02-26 11:19:42
Zarządzenie Nr 3/2012

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 roku
zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-02-26 11:21:54
Zarządzenie Nr 4/2012

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok

2016-02-26 11:23:45
Zarządzenie Nr 4a/2012

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok

2016-02-26 11:24:43
Zarządzenie Nr 5/2012

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 rok

2016-02-26 11:52:33
Zarządzenie Nr 6/2012

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora
w Urzędzie Gminy w makowie w Referacie Inwestycji

2016-02-26 11:55:56
Zarządzenie Nr 7/2012

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok

2016-02-26 11:57:13
Zarządzenie Nr 8/2012

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok

2016-02-26 11:58:30
Zarządzenie Nr 9/2012

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
spowodowanych klęską spowodowanych wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych
na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Maków

2016-02-26 12:25:07