Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2013

w sprawie przyjęcia norm zużycia oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz pozostały sprzęt
silnikowy i urządzenia eksploatowane w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Maków

2016-02-22 13:12:37
Zarządzenie Nr 2/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-02-22 13:14:44
Zarządzenie Nr 3/2013

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy na 2013 rok

2016-02-22 13:15:52
Zarządzenie nr 4/2013

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 roku zadań
publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-02-22 13:18:21
Zarządzenie Nr 5/2013

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

2016-02-22 13:20:26
Zarządzenie nr 6/2013

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion  w Gminie Maków"

2016-02-22 13:22:48
Zarządzenie nr 7/2013

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok

2016-02-22 13:23:48
Zarządzenie Nr 8/2013

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok

2016-02-22 13:25:16
Zarządzenie Nr 9/2013

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowanie w 2013 roku

2016-02-22 13:28:33
Zarządzenie Nr 10/2013

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013 rok

2016-02-22 13:34:07