Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 76/2014

W sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok

2018-04-25 13:34:48
Zarządzenie nr 75/2014

W sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

2018-04-25 13:34:04
Zarządzenie nr 73a/2014

W sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2014 rok

2018-04-25 13:33:28
Zarządzenie nr 73/2014

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2018-04-25 13:32:37
Zarządzenie nr 72/2014

W sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Maków

2018-04-25 13:30:07
Zarządzenie nr 71/2014

W sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i [przyczyny wypadku przy pracy

2018-04-25 13:29:18
Zarządzenie nr 70/2014

W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentacji Gminy Maków na zewnątrz, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, oświadczeń i zaświadczeń w imieniu Wójta oraz kierowania bieżącą obsługą Urzędu.

2018-04-25 13:27:25
Zarządzenie nr 69/2014

W sprawie powołania Zespołu projektowego ds. zarządzania projektem pn. „Czysta Gmina- opracowania Planu niskiej emisji dla Gminy Maków”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej

2018-04-25 13:26:25
Zarządzenie nr 68/2014

W sprawie powołania Zespołu projektowego ds. zarządzania projektem pn. „Czysta Gmina- opracowania Planu niskiej emisji dla Gminy Maków”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej

2018-04-25 13:25:39
Zarządzenie nr 67/2014

W sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Wójta Gminy Maków nr 22/14 z dnia 9 maja 2014 rok.

2018-04-25 13:24:48