Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/2016

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

2016-02-15 11:48:15
Zarządzenie Nr 2/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku
zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-02-15 11:51:33
Zarządzenie Nr 3/2016

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-02-15 11:53:44
Zarządzenie Nr 3A/2016

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjunym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
a także kryteriów  branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2016-02-15 11:57:30
Zarządzenie nr 4/2016

w sprawie ustalenia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2016 r.

2016-02-15 11:59:10
Zarządzenie Nr 4A/2016

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

2016-02-15 12:05:55
Zarządzenie Nr 5/2016

w sprawie kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy w Makowie

2016-02-15 12:07:57
Zarządzenie Nr 6/2016

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016 rok

2016-02-15 12:10:24