Świadczenia wychowawcze 

 
 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

      Wysokość świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Dochód rodziny ustalany będzie na podstawie dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy dotyczących utraty i uzyskania dochodu.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne dziecko/dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 lipca ( wersja elektroniczna ) i od 1 sierpnia ( wersja papierowa ) . Ww. wnioski będzie można pobrać i złożyć w siedzibie GOPS, złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej,  przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

>>>WNIOSKI DO POBRANIA<<<

 

 

więcej informacji: www.mpips.gov.pl

   

 

Liczba odwiedzin : 1254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Jakubowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Jakubowska
Czas wytworzenia: 2016-03-07 15:05:22
Czas publikacji: 2018-07-30 10:46:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak