Środowisko 

 
 

Odpady komunalne, zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

- Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

- Wniosek o wpis do rejstru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych

- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

- Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Oświadczenie do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
- zgłoszenie usunięcia drzew stanowiących wywroty lub złomy;
- zgoda współwłaściciela na usuniecie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej wspólna własność


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej, osoby prawnej i innych podmiotów w związku z prowadzeniem działalności:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczy osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i osób prawnych
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

 

Liczba odwiedzin : 2481
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Krawiec
Czas wytworzenia: 2016-07-13 11:38:23
Czas publikacji: 2019-02-21 08:33:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak