Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zgłoszenie pobytu stałego

2016-09-22 14:55:24
Wymeldowanie z pobytu stałego

2016-09-22 14:54:40
Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy

2016-09-22 14:54:07
Zgłoszenie pobytu czasowego do trzech miesięcy

2016-09-22 14:56:56
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

2016-09-22 14:59:09
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

2016-09-22 15:02:41
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy

2016-09-22 15:15:55
Zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

2016-09-22 15:17:23
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

2016-09-22 15:22:17
Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie

2016-09-22 15:35:48
Wydawanie decyzji w sprawach wymeldowania

2016-09-22 15:36:39
Nadawanie numeru ewidencyjnego pesel

2016-09-22 15:42:24
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

2016-09-22 15:45:18
Wydawanie pełnych odpisów przetwarzanych danych z akt ewidencji ludności

2016-09-23 08:27:25
Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców

2016-09-23 09:06:23
10 20 30 40 50 Wyników