Ewidencja ludności 

 

 

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o nadanie numeru PESEL

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1085
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Krawiec
Czas wytworzenia: 2016-08-25 11:12:33
Czas publikacji: 2016-08-25 11:21:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak