Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

 
 
Nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wprowadziła do polskiego porządku prawnego termin ponownego wykorzystania informacji publicznej, oraz określiła zasady oraz tryb ponownego wykorzystania informacji. Ponowne wykorzystanie informacji to wykorzystanie przez  osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
 
Przekazanie informacji publicznej (nieudostępnionej w BIP) do jej ponownego wykorzystania,  następuje na wniosek, który można złożyć w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września  2001 roku o dostępie do informacji publicznej Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
 
W załączeniu:

-Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
-Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 

Załączniki

wniosek_o_ponowne_wykorzystanie.pdf

Data: 2016-10-12 10:56:31 Rozmiar: 204.95k Format: .pdf Pobierz

ustawa_o_dostepie_do_informacji_publicznej.pdf

Data: 2016-10-12 10:56:31 Rozmiar: 976.7k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1905
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Krawiec
Czas wytworzenia: 2016-10-12 10:54:25
Czas publikacji: 2016-10-12 10:56:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak