Informacja 

 
 

INFORMACJA

dotycząca efektywności energetycznej na terenie Gminy Maków za rok 2016.

 

Stosownie do zapisów art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. oefektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831.) Wójt Gminy Maków informuje, iż w roku 2016 w ramach poprawy efektywności energetycznej dokonano:

  1. Wymiany 6 szt. nieszczelnych i wyeksploatowanych okien starego typu na nowoczesne, termooszczędne okna w stacji uzdatniania wody w miejscowości Maków, gm. Maków. Inwestycja zrealizowana ze środków budżetu Gminy Maków w ramach działań remontowo-budowlanych. Uzyskany efekt: znaczne zaoszczędzanie na ilości zużytego opału oraz zmniejszenie strat ciepła.

  2. Modernizacji oświetlenia publicznego polegającego na wymianie 16 starych opraw oświetleniowych na nowoczesne LED-owe. Inwestycja zrealizowana w ramach realizacji budżetu Gminy Maków. Uzyskany efekt: znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz ograniczenie zużycia materiału.

  3. Wymiana pieca węglowego na piec olejowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach. Inwestycja wykonana ze środków budżetu Gminy oraz subwencji MEN. Uzyskany efekt: ograniczenie zużycia paliwa.

 

 

Ponadto Gmina Maków złożyła w 2016 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na instalacji na terenie gminy 249 kolektorów słonecznych oraz 90 szt. kotłów na Pellet w ramach RPO woj. łódzkiego.

 

Sukcesywnie wymieniany jest również sprzęt komputerowy, drukarki i kserokopiarki w Urzędzie Gminy w Makowie oraz jednostkach podległych.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 548
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Krawiec
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Placek
Czas wytworzenia: 2016-12-12 09:49:26
Czas publikacji: 2016-12-12 09:50:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak