Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie - Gmina Maków

2018-01-12 12:11:03
Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Pszczonowie oraz termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Makowie.

2017-11-03 12:15:15
Przebudowa dróg w gminie Maków

2017-10-04 14:42:45
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Maków poprzez przebudowę SUW w miejscowości Słomków oraz budowę małych oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w Słomkowie, Woli Makowskiej i Świętym

2017-10-02 12:42:38
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Maków w roku szkolnym 2017/2018

2017-08-10 14:25:56
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na, których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Maków

2017-06-26 13:06:07
Przebudowa dróg w Gminie Maków

2017-08-07 14:29:09
Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Maków

2017-07-27 14:06:52
wykonanie prac drogowych na terenie gminy Maków w 2017 i 2018 roku

Wykonanie prac drogowych na terenie gminy Maków w 2017 i 2018 roku

2017-04-20 10:19:32
Gmina Maków - Regionalnym Centrum Innowacji i Rozwoju - gadżety promocyjne, promocja

2017-04-13 10:25:39