Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o PSZOK

2018-04-27 11:34:30
Informacja o osiągniętych w 2017 roku przez Gminę Maków poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odp.kom. ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

2018-04-27 11:13:01
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Maków

2018-04-27 11:07:43
Inf. o osiągniętych w 2016 r. przez gminę poziomach recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegrad. przekazywanych do składowania.

2017-06-02 13:33:15
Inf. o osiągniętych w 2016 roku poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ogr. masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do składowania (korekta sprawozdania)

2017-06-28 10:06:11
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych

2017-05-16 10:18:34
Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

2017-05-16 10:17:36
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierajace odpady komunalne od właściceli nieruchomości z terenu gminy Maków

2017-05-16 10:15:41
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maków

2017-05-16 10:14:09