Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Remont drogi Słomków ul. Za Górą.

Wykonanie remontu polegającego na podwójnym powierzchniowym utrwaleniu i uszczelnieniu ubytków w nawierzchni z tłucznia na drodze gminnej nr

115258 E w miejscowości Słomków ul. Za Górą.

2018-08-21 10:13:01
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z doposażeniem - na potrzeby OSP Maków

2018-12-14 13:58:53
Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Maków w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-07 12:27:33
Dobudowa odcinka sieci wodociągowej do osiedla "Zwierzyniec" we wsi Maków

2018-09-10 15:41:58
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Maków 2018

2018-08-03 10:11:40
Pełnienie funkcji inspektów nadzoru inwestorskiego dla inwestycji na terenie Gminy Maków

2018-05-25 14:39:26
Budowa boiska piłkarskiego wraz z wielofunkcyjną strefą aktywności przy ul. Akacjowej w Makowie

2018-04-27 15:37:33
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla przedsięwzięcia pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych"

2018-05-21 11:11:04
Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie – Gmina Maków”

2018-02-27 14:56:43
Budowa hali sportowej w Makowie

2018-03-27 14:40:46