Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/262/18 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

2018-10-26 13:47:17
Uchwała Nr XLI/261/18 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z boiska piłkarskiego, bieżni  lekkoatletycznej, skatepark'u i boiska do streetball'a  na kompleksie
sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Akacjowej 2 w Makowie oraz regulaminu rozgrywania meczy piłkarskich na powyższym obiekcie

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15.10.2018 r., poz. 5305

2018-10-26 13:50:44
Uchwała Nr XLI/260/18 z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Maków na 2018 rok

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15.10.2018 r., poz. 5304

2018-10-26 13:29:38
Uchwała Nr XLI/259/18 z dnia 25 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie Statutu Gminy Maków

Uchwała została  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 11.10.2018 r., poz.5232

2018-10-26 13:34:50
Uchwała nr XL/258/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

2018-09-26 13:18:13
Uchwała Nr XL/257/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

2018-09-26 13:15:13
Uchwała Nr XL/256/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na rzecz Gminy Maków,
stanowiących własność osób fizycznych

2018-09-26 13:09:39
Uchwała Nr XL/255/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
na rzecz Gminy maków, stanowiących własność osób fizycznych

2018-09-26 13:09:12
Uchwała Nr XL/254/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021

2018-09-26 13:03:02
Uchwała Nr XL/253/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

2018-09-26 13:00:48