Struktura organizacyjna 

 
 

Sołectwo Dąbrowice

Kazimierz Pająk - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
tel. (46) 831-23-82

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
1. Urszula Głusek
2. Bogdan Maciejak
3. Janina Stań

Wybory odbyły się w dniu 20 września 2016 r.

 

Liczba odwiedzin : 3208
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Król
Czas wytworzenia: 2004-09-09 12:42:32
Czas publikacji: 2016-10-03 15:15:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak