Struktura organizacyjna 

 
 

Sołectwo Sielce

Roman Wójt - Sołtys- Przewodniczący Rady Sołeckiej
tel. (46) 831-22-28

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
1. Aleksandra Czechowska
3. Anna Nowicka
4. Andrzej Owczarek

 Wybory odbyły się w dniu 28 września 2016 r.

 

Liczba odwiedzin : 1559
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Król
Czas wytworzenia: 2004-09-09 13:07:28
Czas publikacji: 2016-10-03 15:18:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak