Struktura organizacyjna 

 
 

Sołectwo Pszczonów

Tadeusz Lipiński  (s. Tadeusza) - Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej
tel. 607 748 468

 

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:
1. Krzysztof Gajda
2. Łukasz Kolis
3. Ewa Kowalczyk
4. Taduesz Lipiński (s.Kazimierza)
5
. Mariusz Piotrowicz
6.Mieczysław Prusak
 
 Wybory odbyły się w dniu 19 września 2016 r.

 

Liczba odwiedzin : 1845
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Król
Czas wytworzenia: 2004-09-09 13:13:32
Czas publikacji: 2019-01-14 10:38:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak