Struktura organizacyjna 

 
 

Sołectwo Jacochów

Grażyna Markus - Sołtys - Przewodnicząca Rady Sołeckiej

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
1. Krzysztof Dańczak
2. Malwina Kruk
3. Anna Paciorek
4. Katarzyna Perzyńska


Wybory odbyły się w dniu 23 września 2016 r.

 

Liczba odwiedzin : 2167
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Maków
Osoba wprowadzająca informację : Grażyna Maciejak
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Król
Czas wytworzenia: 2004-09-09 14:58:36
Czas publikacji: 2016-10-03 15:22:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak