Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/370/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maków
oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku

2019-01-30 13:13:35
Uchwała Nr III/369/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy maków na 2019 rok.

2019-01-30 13:02:17
Budżet gminy na 2018 rok

Uchwała  Nr XXXVI/221/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Niniejsza uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2018 r., poz. 1544

2018-03-27 11:27:21
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi Nr III/381/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maków

2018-02-08 14:50:13
Uchwała SWkładu Orzekajacego RIO w Łodzi Nr III/380/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Maków

2018-02-08 14:53:17
Uchwała Składu Orzekającego RIO w Łodzi Nr III/379/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Maków na 2018 rok

2018-02-08 14:53:40
Uchwała Nr III/53/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2017 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz o prawidłowości
planowanej lkwoty długu przez Gminę Maków

2017-02-27 15:49:46
Budżet gminy na 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/160/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 marca 2017 r., poz. 1318

2017-03-15 12:19:36
Uchwała Nr III/365/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maków

2016-12-27 13:16:22
Uchwała Nr III/364/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Maków

2016-12-27 13:13:04