Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
     ...

2014-08-12 13:55:36
Zmiana taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

2011-08-09 15:42:45
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYCINKI DRZEW

Urząd Gminy w Makowie informuje, że od dnia 17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2017-07-07 11:42:49
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI O

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.02.2016 r.

 

2016-01-26 12:12:07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Maków w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-17 15:39:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. \"Przebudowa drogi powiatowej nr 1319 E Pszczonów - Chlebów\"

2013-12-11 15:29:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn. \"Przebudowa drogi gminnej nr 1310E Pszczonów - granica powiatu i Pszczonów kierunek Maków\"

2013-10-25 15:58:10
zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

2016-11-17 15:31:25
zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowzdonym z udziałem społeczeństwa

2011-05-19 16:02:59
Zarządzenie Nr 7/19

Zarządzenie Nr 7/19

Wójta Gminy Maków

z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznego przedszkola, oddziłaów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków

2019-02-04 11:34:15