Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców

2016-09-23 09:06:23
Wydawanie pełnych odpisów przetwarzanych danych z akt ewidencji ludności

2016-09-23 08:27:25
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

2016-09-22 15:45:18
Nadawanie numeru ewidencyjnego pesel

2016-09-22 15:42:24
Wydawanie decyzji w sprawach wymeldowania

2016-09-22 15:36:39
Wydawanie decyzji w sprawach o zameldowanie

2016-09-22 15:35:48
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

2016-09-22 15:22:17
Zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy

2016-09-22 15:17:23
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy

2016-09-22 15:15:55
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

2016-09-22 15:02:41