Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Maków

2018-11-27 14:25:25
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Maków

2018-11-28 14:40:58
Uchwała Nr II/3/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

2018-11-28 14:51:54
Uchwała Nr II/4/18 z dnia 21.11.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków na lata 2018-2021

2018-11-28 15:01:46
Uchwała Nr II/5/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Maków

2018-11-28 15:04:58
Uchwała Nr II/6/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Maków na 2019 r.

2018-11-28 15:12:37
Uchwała Nr II/7/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

2018-11-28 15:16:19
Uchwała nr II/8/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

2018-11-28 15:22:38
Uchwała Nr II/9/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

2018-11-28 15:22:55
Uchwała nr II/10/18 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

2018-11-28 15:24:28